MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Urval


BETYG

Gymnasieexamen och slutbetyg från gymnasiet värderas enligt följande:

1 poäng ges för flest E eller G.
5 poäng ges för flest C+D eller VG.
10 poäng ges för flest A+B eller MVG.
Maxpoängen för urvalsgrunden betyg är 10.

SÄRSKILT PROV

Det särskilda provet är ett webbaserat skriftligt test i två delar.

Del 1 bedömer den sökandes kunskaper om musikbranschen, problemlösning, projektarbete och kommunikation. Denna del består av 10 frågor. Den sökande kommer utefter en given bedömningsmall få erhålla 1-4 poäng/fråga.

Del 2 bedömer den sökandes kunskaper inom inhämtning av information. Denna del består av 20 frågor. Frågorna har endast ett givet svar och den sökande får antingen 0 eller 1 poäng/fråga.

Maxpoängen för urvalsgrunden särskilt prov är 60.

Skulle flera sökande ha samma poäng fördelas platserna ut enligt högst totalpoäng på det särskilda provet. Blir det fortfarande samma poäng mellan sökande fördelas platserna ut enligt högst totalpoäng på del 1 i det särskilda provet. Om de sökande fortfarande inte kan skiljas åt utan har samma totalpoäng slumpas deras inbördes ordning genom lottning.

Sökande som kan styrka en konstaterad funktionsvariation erbjuds möjlighet att få göra provet muntligt istället för skriftligt eller att få använda talsyntes. För frågor kring urvalet – niclas@dmgeducation.se

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning