MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Ansökan

Snabbfakta: Music Business Developer

 • Programstart:

  Hösten 2024

 • Programslut:

  Våren 2026

 • Omfattning:

  380 YH-poäng

 • Studieform:

  Distans / Online

 • Studietakt:

  Heltid (100%)

 • Ansökan:

  Stänger 22 april 2024

Ansökan är öppen

PS: Läs mer om hur ansökan funkar innan du skickar in den.

FAQ

För att vara behörig att antas till utbildningen krävs Behörighet till yrkeshögskolan och Särskilda förkunskaper (med betygen; lägst G respektive E, i Engelska B eller Engelska 6 samt i Svenska B eller Svenska 2.) Om du saknar formella handlingar, till exempel ett gymnasiebetyg eller motsvarande, finns det ändå en chans att bli behörig, ingå i ett urval och en möjlighet att bli antagen. Detsamma gäller om du saknar en särskild förkunskap. Vi kan nämligen bedöma din reella kompetens, dvs titta på dina tidigare erfarenheter som du själv fyller i ett formulär.

Ja. Antagningsprovet genomförs online i två steg under maj och början på juni. Alla som ansöker till utbildningen erbjuds att genomföra antagningsprovet. Dock krävs det att den sökande har genomfört Steg 1 för att få boka en tid för Steg 2.

Provet kommer testa dina kunskaper och färdigheter inom musikbranschen, problemlösning, kommunikation och samarbete i grupp. Du kan förbereda dig genom att:

Läsa på och vara uppdaterad kring musikbranschen, nyheter kring musik, trender m.m.
Vara uppdaterad på dina tidigare musikupplevelser och branscherfarenheter.
Tänka tillbaka på olika situationer då du har samarbetat med andra människor, löst olika problem och vad du lärde dig från det.
Föreställa dig rent mentalt och visuellt vad som kommer hända. Proven kommer innebära tidspress och hög koncentration. Du kommer träffa nya människor som du direkt ska börja samtala och samarbeta med - allt detta digitalt.
Se även över din dator, webbkamera och mikrofon samt uppkoppling inför provet.

Utbildningen kommer anta 40 studenter. Kommer det in fler behöriga ansökningar än vad utbildningen har platser (40 st) så sker ett urval. Urvalsgrunderna är betyg och ett särskilt prov. Dessa två ger olika poäng och det är totalpoängen som avgör vilken plats du hamnar på. Ju högre totalpoäng desto högre plats i urvalet.

Nej. Om du är behörig genom betygen från gymnasiet (eller motsvarande), ska du inte skicka in något annat än dessa.

Antagningsbeskedet för Music Business Developer publiceras strax efter midsommarhelgen via www.yh-antagning.se.

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning