MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Så funkar ansökan


För att kunna bli antagen till en utbildning inom yrkeshögskola behöver du uppfylla vissa krav. Läs mer om dessa under Behörighet. Om det är fler som söker än vad utbildningen har platser så kommer ett urval att ske. Detta kan du läsa om under Urval. Ansökan och all kommunikation sker på yh-antagning.se.

Antagningen till utbildningen är en process med flera steg som både innehåller information och besked från DMG Education, men också flera steg där du som sökande behöver agera. Se hela flödet med viktiga datum nedan.

BEHÖRIGHET

För att bli behörig till utbildningen så behöver du uppfylla de tre stegen nedan:

01.

Grundläggande behörighet på gymnasienivå för yrkeshögskola

Du uppfyller något av följande:

a) Du har en gymnasieexamen eller motsvarade från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.

b) Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt a.

c) Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

d) Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

02.

Kunskaper i svenska

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

03.

Särskilda förkunskaper

1. Betyg lägst G respektive E i Engelska B eller Engelska 6

2. Betyg lägst G respektive E i Svenska B eller Svenska 2

Följande handlingar styrker din eventuella behörighet:

1. Gymnasiebetyg (gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg)

2. Eller om du har motsvarande till gymnasiebetyg: Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskola, översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg)

Dessa handlingar ska vara kompletta och signerade av representant för skolan/utbildningsanordnare.

Om du inte uppfyller någon av de tre formella behörighetskraven ovan kan vi bedöma dig behörig ändå och du har möjlighet att ingå i ett urval och bli antagen. Du ska då ansöka via Reell kompetens istället:

Undantag för de tre behörigheterna ovan kan också göras om vi bedömer att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för på grund av dina tidigare erfarenheter. Högst 20% av platserna på utbildningen får avsättas för sådana sökande.

URVAL

Om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen tillämpas en urvalsprocess. Urvalet grundas dels på ditt betyg och dels på ett antagningsprov med två steg.

BETYG

Gymnasieexamen och slutbetyg från gymnasiet värderas enligt följande:

Flest E eller G – 2 poäng
Flest C+D eller VG – 5 poäng
Flest A+B eller MVG – 10 poäng

Folkhögskoleomdöme värderas enligt följande:

Utmärkt studieförmåga – 5 poäng
Mycket god studieförmåga – 3 poäng
God studieförmåga – 1 poäng
Maxpoängen för urvalsgrunden betyg är 10.

ANTAGNINGSPROV

Antagningsprovet är ett webbaserat skriftligt test i två steg som genomförs under maj. Alla som ansöker till utbildningen erbjuds att skriva provet för Steg 1. Därefter erbjuds de 100 sökande med bästa resultat på Steg 1 att skriva provet för Steg 2.

Mer information om provet ges ut efter att ansökan har stängt till de som anmält sig till Steg 1. Antagningsprovet är den del i urvalet som ger högst poäng och som ökar din chans att bli antagen. Utan att skriva antagningsprovet är det svårt att bli antagen till utbildningen.

Provet mäter den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Antagningsprov Steg 1 mäter dina kunskaper inom musikbranschkunskap. Antagningsprov Steg 2 mäter dina kunskaper inom musikbranschkunskap, problemlösning, projektarbete och kommunikation.

Sökande som kan styrka en konstaterad funktionsvariation erbjuds möjlighet att tex. få göra provet muntligt istället för skriftligt eller att få använda talsyntes. För frågor kring urvalet – niclas@dmgeducation.se

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning