MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Utbildningsplan


Innehållet är framtaget i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp, som ser till att programmet är uppdaterat och följer arbetslivets kompetenskrav. Dessa mynnar ut i 15 stycken väl sammansatta kurser.

Ladda ner utbildningsplan

INNEHÅLLSÖVERSIKT

Entreprenöriellt mindset och förståelse för affärsplanering, är väsentliga färdigheter att behärska i utvecklingen av alla verksamheter. I denna kurs får studenterna arbeta med affärsplanering med lönsamhetstänk och entreprenörskap i praktiken. Kunskaperna och erfarenheterna kommer att vara värdefulla oavsett om studenterna vill starta eget företag eller arbeta som anställd efter avslutad kurs.

I kursen behandlas ämnen som jämlikhet, jämställdhet, inkludering, folkhälsa och social sammanhållning. Syftet är att få ökad medvetenhet och kunna föra konstruktiva diskussioner inom dessa områden. Med en god förståelse ska den studerande känna sig bekväm med att alliera sig och skapa bästa förutsättningar för att andra ska kunna uppnå sin fulla potential.

I denna kurs jobbar studenterna med ett skriftligt examensarbete som blir den sista kursen innan studenterna går ut på LIA. Här får studenterna samla all sin kunskap och erfarenhet och sedan blicka framåt hur de kan bidra till framtidens musikbransch. Vi har fokus på utveckling och förändring.

I den här kursen får studenterna stenkoll på juridiken i musikbranschen. Viktiga kunskaper som låter de förstå varför det finns en (musik) bransch, vilka rättigheter som finns och hur en tjänar pengar – både som aktör och kreatör.

Utbildningens LIA sträcker sig över 4 månader och syftar till att studenterna ska få använda de kunskaper, färdigheter och kompetenser de tidigare lärt sig och jobba med det i det verkliga arbetslivet. En praktisk och mycket viktig kurs där studenterna får ta ansvar, visa framfötterna och vara en del av en verklig arbetsplats.

Den första kursen inom ämnet marknadsföring går igenom de grundläggande begreppen och delarna med fokus på artisterna och musiken. Vad ska en PR-plan innehålla och hur ska den se ut enligt branschens aktörer? Det här en inspirerande kurs som verkligen låter studenterna vara kreativa och produktiva.

I den här kursen kommer studenterna stå på en stabil grund från Marknadsföring I: Grundkurs och gå in mer praktiskt på digitala strategier. Studenterna lär sig vilka relevanta digitala plattformar som bör användas och inspireras av trender inom marknadsföringen på sociala medier! På lektionerna diskuteras olika kampanjer inom marknadsföringen och vilka strategiska modeller som kan tillämpas i musikbranschen.

Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupande kunskaper i de digitala verktyg som finns och är relevanta att jobba med i musikbranschen. Vilka analysverktyg jobbar bolagen med och hur fungerar de? Vad kan vi göra med all statistik vi får från digitala kampanjer, musikplattformar och sociala medier? Vad är viktigt att ha koll på idag och hur kan framtiden se ut? Dessa frågor och mycket mer får vi svar på genom relevanta övningar och praktiska lektioner.

En av utbildningens inledande kurser som ger studenterna stenkoll på hur branschen ser ut, vilka aktörer, produkter och tjänster som finns samt trenderna. Kursen utbildar studenterna i allt från vad en A&R gör till hur en streams intäkter kan se ut. En kurs som gör studenterna säkra i att börja utveckla och göra affärer i branschen!

Dessa två kurser (i termin 1 och termin 3) förbereder studenterna att jobba med mål, både för kommande projekt men även i deras egna karriärer. Ena kursen inleder utbildningen för att ge studenterna verktygen i att sätta mål, jobba mot mål och göra det på ett effektivt sätt genom att värdera tid. Kurserna hjälper och möjliggör för studenterna att planera och bestämma riktning gällande LIA- och karriärsval.

Den här kursen visar de senaste affärsmodellerna som finns och låter studenterna analysera de vidare. Det blir fokus på lönsamhet, framtid och entreprenörskap. Kursledaren faciliterar och tillämpar agila metoder i lektionerna och låter studenterna vara med och diskutera. Flera gästföreläsare från företag kommer och presenterar sina företags affärsmodeller.

I denna kurs kommer företag från branschen och levererar ett verkligt projekt för studenterna att jobba med. Projektet kan handla om att besvara vissa frågeställningar, forma strategier, planera en lansering eller utveckla något nytt. Studenterna utövar grupparbete och lär sig projektplanering, presentationsteknik och mer om musikbranschen och hur de jobbar. Stort fokus blir det även på entreprenörskapet, som behövs för att komma fram till lösningar och nya idéer!

Kursen går igenom projektplan, projektprocessen, styrdokument, roller, personliga ledarskapet, gruppdynamik, ledarskapsmodeller, konflikthantering och självuppskattningstest. Det blir praktiskt arbete i grupp med utmanande case och allt detta tillämpat mot musikbranschen.

Ingången i den här kursen handlar rent praktiskt om att starta igång en verksamhet som entreprenör och ta del av det bästa inom företagsekonomin och ”det ekonomiska språket” – ett maktspråk som blir effektfullt att behärska i musikbranschen. Genom föreläsningar och workshops kommer studenterna lära sig hur företag startas, drivs och utvecklas med fokus på entreprenörskap, bolagsformer, budget och finansierings- och styrmodeller.

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning