MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Utbildningsplan


Innehållet är framtaget i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp, som ser till att programmet är uppdaterat och följer arbetslivets kompetenskrav. Dessa mynnar ut i 16 stycken väl sammansatta kurser.

Ladda ner utbildningsplan

INNEHÅLLSÖVERSIKT

Här får studenterna lära sig allt om entreprenörskap - som en affärsmässig metod, idé och motor! Ett ämne som musikbranschen verkligen efterfrågar. På lektionerna gäller det att vara alert och kunna möta de inspirerande och utmanade övningarna. Tillsammans med entreprenörskapet lär vi oss det bästa med Affärsplanering vilket kommer göra ditt eget bolags eller ditt framtida jobbs business redo att möta framtidens möjligheter!

Kursen är på engelska, och det är teamet bakom Mischief Maker som leder den. Beskrivning av kursen: Your personal brand is the image that people see of you and that you can use to differentiate yourself from other people. This course is all about having your personal brand in place in the business context of the industry and getting it out into the world. You’ll be exploring your uniqueness, honing an authentic message, building a network and finding and engaging your audience- all to build your true personal brand.

I kursen jobbar studenterna med ett skriftligt examensarbete som blir den sista praktiska övningen på utbildningen. Här tar studenterna det ett snäpp djupare genom att se tillbaka på tidigare kurser i utbildningen och sedan väljer ett område att bryta isär och undersöka noga. Arbetet möjliggör för studenterna att tänka outside the box och skapa något nytt.

I den här kursen får studenterna stenkoll på juridiken i musikbranschen. Viktiga kunskaper som låter de förstå varför det finns en (musik) bransch, vilka rättigheter som finns och hur en tjänar pengar – både som aktör och kreatör.

Utbildningens LIA sträcker sig över 4 månader och syftar till att studenterna ska få använda de kunskaper, färdigheter och kompetenser de tidigare lärt sig och jobba med det i det verkliga arbetslivet. En utmanande och praktisk kurs där studenterna själva ansöker om LIA hos företagen och får ta ansvar, visa framfötterna och vara en del av teamet.

Den första kursen inom området marknadsföringen går igenom de grundläggande begreppen och delarna med fokus på artisterna och musiken. Vad ska en PR-plan innehålla och hur ska den se ut enligt branschens aktörer? Det här en inspirerande kurs som verkligen låter studenterna vara kreativa och produktiva.

I den här kursen kommer studenterna ha en stabil grund från första kursen inom området och gå in mer praktiskt på digitala strategier. Studenterna lär sig vilka relevanta digitala plattformar som ska användas och inspireras i dagens hetaste trender på bland annat sociala medier! På lektionerna diskuteras olika fenomen inom marknadsföringen och vilka strategiska modeller som kan tillämpas i musikbranschen.

Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupande kunskaper i de digitala verktyg som finns och är relevanta att kunna och jobba med i musikbranschen. Vilka analysverktyg jobbar bolagen med och hur fungerar de? Vad kan vi göra med all statistik och olika utfall vi får från digitala kampanjer, musikplattformar och sociala medier? Vad är viktigt att ha koll på idag och hur kan framtiden se ut? Dessa frågor och mycket mer får vi svar på genom relevanta övningar och praktiska lektioner.

En av utbildningens inledande kurser som ger studenterna stenkoll på hur branschen ser ut, vilka aktörer, produkter och tjänster som finns samt trenderna. Kursen utbildar studenterna i allt från vad en A&R gör till hur en streams intäkter kan se ut. En kurs som gör studenterna säkra i att börja utveckla och göra affärer i branschen!

En kurs som förbereder studenterna att jobba med mål, både för kommande projekt men även i deras egna karriärer. Kursen inleder utbildningen för att ge studenterna verktygen i att sätta mål, jobba mot mål och göra det på ett effektivt sätt genom att värdera tid. Detta ger studenterna grunden till kommande kurser så som Projektbeställning och Projektledning.

Den här kursen visar de senaste affärsmodellerna som finns och låter studenterna analysera de vidare. Det blir fokus på lönsamhet, framtid och entreprenörskap. Kursledaren faciliterar och tillämpar agila metoder i lektionerna och låter studenterna vara med och diskutera. Flera gästföreläsare från företag kommer och presenterar sina företags affärsmodeller.

Vid tre tillfällen på utbildningen kommer kursen Projektbeställning. Till dessa kurser kommer företag från branschen och levererar ett projekt för studenterna att jobba med. Projektet kan handla om att besvara vissa frågeställningar, forma en strategi för något, planera en lansering eller utveckla något nytt. Studenterna utövar grupparbete och lär sig projektplanering, presentationsteknik och mer om musikbranschen och hur de jobbar. Stort fokus blir det även på entreprenörskapet – att komma fram till lösningar och nya idéer!

Projektledning är ett brett ämne som i kursen belyser det viktigaste anpassat mot musikbranschen. Kursen kartlägger projektledning som begrepp, metod och process. Innehållet fokuserar också på gruppen och individen och hur de påverkar ett projekt. Det är interaktiva lektioner med mycket diskussioner och djupa analyser i kursen.

Ingången i den här kursen handlar rent praktiskt om att starta igång en verksamhet som entreprenör och ta del av det bästa inom företagsekonomin och ”det ekonomiska språket” – ett maktspråk som blir effektfullt att behärska i musikbranschen. Genom föreläsningar och workshops kommer studenterna lära sig att hur företag startas, drivs och utvecklas med fokus på entreprenörskap, bolagsformer, budget och finansierings- och styrmodeller.

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning