Om oss

OM YH


Musik kurser Utbildningar Online Yrkeshögskolan
Musikutbildning Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform, där teori varvas med praktik. Utbildningen är utformat efter arbetsmarknadens behov av kompetens, tillsammans med potentiella arbetsgivare som är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna.

Under utbildningen får studenterna även vidareutveckla sina teoretiska kunskaper, färdigheter och kompetenser på en arbetsplats genom praktik/LIA (Lärande i arbete). Med praktisk erfarenhet får de känna på sin kommande yrkesroll, redan under studietiden. LIA ger dels arbetslivserfarenhet, men även kontakter som kan vara nyttiga för vidare jobbsökning.

Varje yrkeshögskoleutbildning startas med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), på grund av att branschen är i behov av just den kompetensen.YH-utbildningarna finns inom många branscher, och ger goda jobbmöjligheter efter avslutad examen. Hela 9 av 10 får jobb inom 1 år efter avslutad examen, enligt MYH.

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid, så uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. För dig som studerande innebär detta att din yrkeskunskap alltid är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Du har rätt att söka studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden(CSN) för att gå en yrkeshögskoleutbildning, men du måste själv betala för litteratur och annat studiematerial.

Snabbfakta:

Avgiftsfri med studiemedel från CSN.

Praktik(LIA) på en arbetsplats ingår.

Stor möjlighet till jobb efter examen.

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning