MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Ledningsgrupp


Den kompetenta ledningsgruppen för Music Business Developer, representerar olika delar av branschen. De har flera viktiga uppgifter i YH-programmet, som att matcha branschbehov med innehåll och nå övergripande mål.

Utbildare Musik Mona Aghai

Mona Aghai Berg

Founder, All About Music

Utbildare Musik Lovisa Delehag

Lovisa Delehag

Medgrundare, Etta Entertainment

Utbildare Musik Sebastian Lindroth Ahl

Sebastian Lindroth Ahl

Co-founder, Vast & Awesome

Utbildare Musik Jenny Ericsson

Jenny Ericsson

Director of Sweden, The Orchard

Utbildare Musik Tomas Jernberg

Tomas Jernberg

Co-founder & Partner, Dimberg Jernberg Management

Utbildare Musik Revin Baban

Revin Baban

Artistmanager & Konsult, Rev45

Utbildare Musik Andreas Hindenäs

Andreas Hindenäs

Head of Local Marketing, Universal Music

Utbildare Musik Evelina

Evelina Bergqvist

Studeranderepresentant

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning