MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Ledningsgrupp


Den kompetenta ledningsgruppen för Music Business Developer, representerar olika delar av branschen. De har flera viktiga uppgifter i YH-programmet, som att matcha branschbehov med innehåll och nå övergripande mål.

Utbildare Musik Mona Aghai

Mona Aghai Berg

Co-founder & General Manager, RMV Publishing

Utbildare Musik Lovisa Delehag

Lovisa Delehag

Operativ Chef, All Things Live.

Utbildare Musik Sebastian Lindroth Ahl

Sebastian Lindroth Ahl

Co-founder, Vast & Awesome

Utbildare Musik Jenny Ericsson

Jenny Ericsson

Director of Sweden, The Orchard

Utbildare Musik Tomas Jernberg

Tomas Jernberg

Co-founder & Partner, Dimberg Jernberg Management

Utbildare Musik Anna Ingler

Anna Ingler

Head of Music / Co-founder, Tangy Market & konsult inom jämlikhetsfrågor i musikbranschen

Utbildare Musik Jonas Månsson

Jonas Månsson

Gymnasielärare & Förstelärare, Utsikten - Scandinavian School

Utbildare Musik Joakim Johansson

Joakim Johansson

Managing Director, Universal Music Sweden

Utbildare Musik Revin Baban

Revin Baban

Head of Label, Northbound Music Group & Grundare, Rev45

Utbildare Musik Cornelia Nilsson

Cornelia Nilsson

Studeranderepresentant

Utbildare Musik Alex Kinnunen

Alex Kinnunen

Studeranderepresentant

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning