MUSIC BUSINESS DEVELOPER

Ledningsgrupp


Den kompetenta ledningsgruppen för Music Business Developer, representerar olika delar av branschen. De har flera viktiga uppgifter i YH-programmet, som att matcha branschbehov med innehåll och nå övergripande mål.

Utbildare Musik Mona Aghai

Mona Aghai Berg

Co-founder & General Manager, RMV Publishing

Utbildare Musik Lovisa Delehag

Lovisa Delehag

Operativ Chef, All Things Live.

Utbildare Musik Sebastian Lindroth Ahl

Sebastian Lindroth Ahl

Co-founder, Vast & Awesome

Utbildare Musik Jenny Ericsson

Jenny Ericsson

Director of Sweden, The Orchard

Utbildare Musik Tomas Jernberg

Tomas Jernberg

Co-founder & Partner, Dimberg Jernberg Management

Utbildare Musik Anna Ingler

Anna Ingler

Head of Music / Co-founder, Tangy Market & konsult inom jämlikhetsfrågor i musikbranschen

Utbildare Musik Jonas Månsson

Jonas Månsson

Gymnasielärare & Förstelärare, Utsikten - Scandinavian School

Utbildare Musik Joakim Johansson

Joakim Johansson

Managing Director, Universal Music Sweden

Utbildare Musik Revin Baban

Revin Baban

Artistmanager & Konsult, Rev45

Utbildare Musik Elisa Palha

Elisa Palha

Head of Music Strategy, Universal Music Sweden

Utbildare Musik Cornelia Nilsson

Cornelia Nilsson

Studeranderepresentant

Utbildare Musik Alex Kinnunen

Alex Kinnunen

Studeranderepresentant

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning