MUSIC BUSINESS DEVELOPER

REELL KOMPETENS


VAD ÄR REELL KOMPETENS?

Reell kompetens är en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Denna kompetens kan ha utvecklats genom utbildningar av olika slag eller informellt lärande från till exempel arbetslivet eller vardagen.

HUR GÖR DU?

I din ansökan väljer du att åberopa reell kompetens. Du kommer behöva fylla i ett formulär som möjliggör en rättvis kartläggning av dina tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Formuläret heter kompetenskartläggning, som du bifogar i din ansökan. Ladda ned

HUR SER PROCESSEN UT?

Det finns ett stort utrymme för utbildningsanordnaren att bestämma hur och vilka kriterier en sökandes reella kompetens ska bedömas. Processen handlar om att utforska den sökandes förutsättningar att klara av utbildningen. För att göra bedömningen kvalitetssäkrad ska alla sökande gå igenom en validering som tillämpar en kompetenskartläggning (ett formulär som sökande fyller i) och en kompetensbedömning (bedömare från skolan fyller i). Kompetensbedömningen görs av utbildningsledaren från utbildningen samt en person från ledningsgruppen.

ATT TÄNKA PÅ

Det är viktigt att du fyller i alla områden som är relevanta i formuläret. Formuläret tillåter den sökande att tydliggöra de formella kunskaperna (eftergymnasial utbildning) samt den reella kompetensen (exempelvis yrkeserfarenhet, språkkompetens).

För att en kartläggning av reell kompetens ska vara bedömningsbar krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel. Vad gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer krävde ditt allra yttersta av yrkeskunnande?

Har du fritidsintressen som ligger i linje med behörighetskrav eller utbildning? Beskriv det! Det är inte bara utbildningar som är intressant, allt du gjort kan vara viktigt. Kanske finns det en samtalspartner i din närhet? För att få fram erfarenheter som ofta ligger dolda i minnet krävs tid men framför allt samtal. Att berätta om händelser, arbeten och annat man varit med om gör att minnet ofta återkommer. Kontakta utbildningsledaren om du vill ha mer vägledning kring kartläggningsformuläret. Eventuellt kan sökande behöva komplettera med några ytterligare följdfrågor.

För frågor kring reell kompetens och kompetensformuläret – kontakta utbildningsledare niclas@dmgeducation.se

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning