MUSIC BUSINESS DEVELOPER

REELL KOMPETENS


VAD ÄR REELL KOMPETENS?

Reell kompetens är en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Denna kompetens kan ha utvecklats genom utbildningar av olika slag eller informellt lärande från till exempel arbetslivet eller vardagen. Om du ansöker via reell kompetens kommer vi att utforska dina förutsättningar för att klara av utbildningen.

HUR GÖR DU?

I din ansökan väljer du att åberopa reell kompetens. Du behöver även fylla i ett formulär som möjliggör en rättvis kartläggning av dina tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Formuläret heter kompetenskartläggning, som du bifogar i din ansökan tillsammans med eventuella intyg/betyg från arbetsgivare/utbildningar. Observera att formuläret måste vara komplett och utförligt skrivet för att tas in till bedömning. Eventuellt kan du behöva komplettera om följdfrågor uppstår eller din ansökan inte anses komplett. Ladda ned formuläret här.

ATT TÄNKA PÅ

Det är viktigt att du följer instruktionerna i formuläret och fyller i alla områden som är relevanta. För att kartläggningen av din kompetens ska vara bedömningsbar räcker det inte att bara skriva in tex en yrkestitel, utan det krävs en utförlig beskrivning av arbetsinnehållet. Vad gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer ställdes du inför och vilka kompetenser var viktiga att du använde?

Tänk på att både ta upp formella kunskaper (tex. eftergymnasial utbildning) och reella kompetenser (tex. yrkeserfarenhet, språkkompetens). Har du fritidsintressen som ligger i linje med behörighetskraven eller utbildningen? Beskriv det! Det är inte bara utbildningar som är intressant, allt du gjort kan vara viktigt. Kanske finns det en samtalspartner i din närhet? För att få fram erfarenheter som ofta ligger dolda i minnet krävs tid men framför allt samtal. Att berätta om händelser, arbeten och annat man varit med om gör att minnet ofta återkommer.

För frågor kring reell kompetens och kompetensformuläret – kontakta utbildningsledare niclas@dmgeducation.se.

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning