15. Andreas Wendén, Musikjurist

15. Andreas Wendén, Musikjurist

Andreas Wendén är musikjurist och jobbar idag aktivt med artister och bolag i branschen. Vi pratar om allt från hur artister kan tackla avtal i musikbranschen till olika intäktskällor. Standardavtal, finns det något som heter så i branschen? Hur bör man förhålla sig till någon som påstår sig ge dig ett standardavtal?

15. Andreas Wendén, Musikjurist

Andreas Wendén är musikjurist och jobbar idag aktivt med artister och bolag i branschen. Vi pratar om allt från hur artister kan tackla avtal i musikbranschen till olika intäktskällor. Standardavtal, finns det något som heter så i branschen? Hur bör man förhålla sig till någon som påstår sig ge dig ett standardavtal?

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning