182. Multiformatets makt för kreatörer - Michelle Kadir, YouTube
Poddavsnitt

182. Multiformatets makt för kreatörer - Michelle Kadir, YouTube

Från arbete på skivbolag till att ge alla en röst! Härligt återbesök av Michelle Kadir som idag är Sverigeschef på Youtube. Vi pratar dels om vad som har hänt i musikbranschen från senast hon var med i podden för snart 4 år sedan(#85), och då jobbade på skivbolaget Sony Music. Vi pratar även om möjligheterna kring multiformat för artister, vad det innebär och hur det kan bidra till tillväxt och intäkter på lång sikt - att inte bara satsa på ”snabba vinster”. Då Michelle idag jobbar med fler delar än bara musiken, så pratar vi även om hennes bild av musikbranschen från ett mer utomstående perspektiv kring utmaningarna och möjligheterna. Dessutom kommer vi in på beteenden hos konsumenterna, personalisering, rekommendationer och annan teknikutveckling - slutligen också vikten/insikten kring att uppskatta och leva i nuet! Häng med i ett härligt samtal!

182. Multiformatets makt för kreatörer - Michelle Kadir, YouTube

Från arbete på skivbolag till att ge alla en röst! Härligt återbesök av Michelle Kadir som idag är Sverigeschef på Youtube. Vi pratar dels om vad som har hänt i musikbranschen från senast hon var med i podden för snart 4 år sedan(#85), och då jobbade på skivbolaget Sony Music. Vi pratar även om möjligheterna kring multiformat för artister, vad det innebär och hur det kan bidra till tillväxt och intäkter på lång sikt - att inte bara satsa på ”snabba vinster”. Då Michelle idag jobbar med fler delar än bara musiken, så pratar vi även om hennes bild av musikbranschen från ett mer utomstående perspektiv kring utmaningarna och möjligheterna. Dessutom kommer vi in på beteenden hos konsumenterna, personalisering, rekommendationer och annan teknikutveckling - slutligen också vikten/insikten kring att uppskatta och leva i nuet! Häng med i ett härligt samtal!

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning