5. Streaming 2.0

5. Streaming 2.0

I avsnitt 5 diskuteras det kring intressanta teorier och tankar om vart vi är på väg när det gäller streaming. Musikbranschens tänk och agerande när det gäller utveckling och förändring kritiseras även. "Vakna nu för fan!"

5. Streaming 2.0

I avsnitt 5 diskuteras det kring intressanta teorier och tankar om vart vi är på väg när det gäller streaming. Musikbranschens tänk och agerande när det gäller utveckling och förändring kritiseras även. "Vakna nu för fan!"

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning