Kursavslut: Marknadsföring i musikbranschen - TikTok, YouTube & mer

  • DMG Education
  • 18 februari 2022

Kursavslut: Marknadsföring i musikbranschen - TikTok, YouTube & mer

Denna vecka avslutade kursledare Anders Häger Jönson och Tobias Hansson delkursen Marknadsföring med Music Business Developer - klass MBD21. Utöver framgångsrika strategier och spännande metoder kring marknadskommunikation, så hade denna termin även större fokus på bland annat TikTok och YouTube förklarar de.

Hur har kursen gått denna termin?
Kursen har gått jättebra. Klassen har haft en stor bredd gällande erfarenhet, musiksmak och perspektiv - vilket har nog gjort att man själv lärt sig lika mycket av studenterna som dem av oss. Vi har haft många givande diskussioner om nutidens musikbransch. 

Vad har ni gjort under kursens gång?
Vi har försökt att ge studenterna en bra balans mellan ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv på marknadsföring. I våra föreläsningar har perspektivet ofta varit mer "mjukt" och vi har pratat om marknadsföring ur ett analytiskt och socialt perspektiv medan gästföreläsarna har stått för "hårda" värden som reklamköp och statistikanalys. Som vanligt har vi haft massor av cases och exempel från musikbranschen. Nytt i år är att vi har fört in ett specifikt fokus på plattformar som TikTok och YouTube som fått en dedikerad lektion var med representanter från branschen. 

Vad tar ni mer er? och har ni några tips?
Främst av allt tar vi med oss en inspirerande känsla, det finns så mycket bred kompetens bland dessa studenter och vi är spända på att se den användas i musikbranschen. Vare sig de driver egen verksamhet eller hamnar hos en major. Främsta tipset som vi upprepat flera gånger är att den viktigaste kunskapen inte är hur man ANVÄNDER tekniska plattformar (vare sig det är musiktjänster eller andra sociala medier) utan hur de faktiskt ANVÄNDS i praktiken. Det förstnämnda kan man alltid hitta en tutorial på, medan det sistnämnda kräver förmåga till analys för att förstå. I många fall används ju plattformarna inte på det sätt som företagen som driver dessa tänkte att de skulle göra och det är i motsättningen mellan tänkt och faktiskt användning som subkulturer, alternativa markandsföringspraktiker och nya kulturella uttryck inom musikbranschen skapas. För att kunna ligga steget före i branding och marknadsföring måste man ha förmågan att tyda sådana motsättningar i det digitala landskapet. 
 

PS: Vill du vara med och utveckla framtidens musikbransch? Läs mer om onlineprogrammet Music Business Developer

Dela

DMG Education

DMG Education

fre 18 Feb 2022

Sveriges mest givande onlineutbildningar inom musikbranschen

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning