Kursstart: Social hållbarhet & mångfald i musikbranschen

  • DMG Education
  • 24 februari 2022

Kursstart: Social hållbarhet & mångfald i musikbranschen

DMG startar nya kursen Social Hållbarhet på YH-programmet Music Business Developer, som ett resultat av nära samarbete med ledningsgruppen för utbildningen. Kursen har tagits fram utifrån musikbranschens aktuella behov och efterfrågan för kunskap och kompetens kring området, och kommer gästas av många spännande föreläsare. Kajsa Saleem är vår nya kursledare och här svarar hon på några snabba frågor:

Berätta lite kort om dig själv?
Jag heter Kajsa och är utbildad jurist. Jag brinner för sociala hållbarhetsfrågor och arbetat med detta både nationellt och internationellt. Mina hjärtefrågor är jämställdhet, jämlikhet, barnrätt samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jag vill i framtiden fortsätta arbeta med social hållbarhet på olika nivåer.

Hur känns det att kicka igång kursen?
Nu har jag hunnit hålla i de två första lektionstillfällena inom hållbarhet och socialt företagsansvar. Det har varit väldigt givande att få dela med mig av mina kunskaper till alla studenter som har så många intressanta perspektiv på de kunskaper dem får. Det har varit extra roligt att det finns ett stort åldersspann på studenterna inom klassen. Engagemanget var särskilt stort för socialt företagsansvar igår när vi bl.a. pratade om dåliga arbetsvillkor.

Varför är denna kurs viktig enligt dig?
Den här kursen behövs eftersom vi lever i ett ojämlikt och ojämställt samhälle där alla inte får sina rättigheter tillgodosedda, inte är representerade eller inkluderade på alla nivåer. Det kan handla allt om från personer som har olika transpersoner till migrantkvinnor. Det som är viktigast för mig är att studenterna får med sig verktyg och förståelse för att vi alla har ett gemensamt hållbarhetsansvar, både inom musikbranschen och som individer. För att kunna göra något åt orättvisor och agera mer solidariskt med sina medmänniskor måste man ha grundläggande kunskap och reflektera över orättvisa strukturer, vilket vi gör tillsammans under kursens gång. 

Vilka aspekter kommer ni gå igenom?
Vi kommer att gå allt från minoritetsstress, intersektionalitet, hbtqia+, nationella minoriteter till hållbarhetsrapporteringar inom ramen för kursen. Detta med grymma gästföreläsare som kommer att dela med sig av praktiska exempel från näringslivet. Fokus är att eleverna ska få kunskaper inom områdena jämlikhet, jämställdhet och inkludering inom mänskliga rättigheter, folkhälsa och social sammanhållning.


PS: Vill du vara med och utveckla framtidens musikbransch? Läs mer om onlineprogrammet Music Business Developer

Dela

DMG Education

DMG Education

tors 24 Feb 2022

Sveriges mest givande onlineutbildningar inom musikbranschen

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning