Kursavslut: Utbilda musikbranschen för Social Hållbarhet - unik approach

  • DMG Education
  • 22 mars 2023

Kursavslut: Utbilda musikbranschen för Social Hållbarhet - unik approach

Nyligen avslutades kursen “Social Hållbarhet” i programmet Music Business Developer, som denna termin drivits av nya kursledaren Nathalie Töpperwien Blom. Kursen har bestått av ämnen som jämställdhet, mångfald och inkludering med fokus på musikbranschen. Här berättar Nathalie om sitt arbete med just social hållbarhet från olika branscher, vad kursen egentligen innebär och vikten av att skapa förändring. Hon delar även sin egen upplevelse, vad hon tar med sig från kursen, samt sin syn på framtiden kring inkludering och jämställdhet inom musikbranschen.

 

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag har jobbat med rättighetsfrågor och social hållbarhet så länge jag kan minnas. Jag började som barnkonventionsinformatör efter gymnasiet, tog en kandidatexamen i globala studier och är snart klar med min master i riskhantering. 

År 2009 flyttade jag till Schweiz för att jobba med Röda Korset och därefter till Bolivia där jag arbetade med sociala frågor kopplat till barnarbete och urfolks rättigheter. År 2015-2016 blev jag utvald av svenska FN-förbundet att utbilda kring Agenda 2030 och de globala målen. Jag var runt på skolor, arbetsplatser och organisationer med utbildningar och workshop för att introducera hur de skulle kunna arbeta med målen. 

För några år sedan certifierades jag via Add Gender som Normingenjör och fick med mig nya metoder och praktiska verktyg för att jobba med normförändring i grunden. Utöver detta har jag arbetat med EU-projekt och integration, internationellt utvecklingssamarbete med fokus på mänskliga rättigheter, fred och jämställdhet, och nu senast som jämställdhetsrådgivare på MSB.

Sedan ett par år tillbaka har jag eget företag och arbetar med olika typer workshops, utbildningar och kartläggningar kopplade till diskriminering, social hållbarhet och resande samt civilkurage. 

 

Vilka viktiga aspekter togs upp under kursen?

Vi började i det stora övergripande med hållbar utveckling, därifrån trattade vi ner det till social hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030, diskrimineringslagen samt mänskliga rättigheter. Föreläsningar varvades med enskild reflektion, gruppdiskussioner, scenarios, rollspel och korta videoklipp med tillhörande samtal.

Det viktigaste studenterna tar med sig är insikten om sina egna normer och privilegier samt hur dessa påverkar dem och andra. Syftet är att studenterna känner att de befinner sig på en egen inre förändringsresa där de får vara med och påverka, öppna dörrar och möjliggöra för flera att känna sig inkluderade.

Kortfattat så är det viktigaste som studenterna tar med sig en ökad insikt och att de kan skapa förändring i det lilla, där just dem befinner sig.

 

Vad tar du med dig från kursen på DMG?

Jag har jobbat med social hållbarhet i många olika branscher, oftast med kortare utbildningar eller punktinsatser. Att DMG lägger sådan vikt på en lite längre och holistisk utbildning är viktigt och skapar ett tydligt symbolvärde som jag hoppas påverkar hela branschen.

I de olika grupparbetena där jag lyssnat in har jag insett att musikbranschen har ett ännu större ansvar än andra branscher. De flesta lever i sin lilla bubbla, säljer varor eller tjänster. Men musikbranschen arbetar med artister som är förebilder, influencers som påverkar tusentals människor varje dag. Deras beteende, deras vanor, deras sånger, språk och livsstil följs av barn och unga världen över som söker sin väg i livet. Detta gör det ännu viktigare för musikvärlden att ta sitt ansvar! Och om detta sker, tror jag att det kan vara en bransch som går före och visar vägen. Det finns så mycket att bryta med, så mycket makt och hierarkier inom musikbranschen, så det är hög tid att förändring sker.

Förutom hopp, så känner jag mig påfylld med ny energi och inspiration. Att se så många olika människor gå igång, dela erfarenheter och till och med personliga berättelser för att belysa de problem och utmaningar som de möter. Jag avslutade kursen med mycket glädje, fina tillrop och en känsla av att det bara kan bli bättre!

 

Hur ser du på framtiden kring inkludering och jämställdhet inom musikbranschen?

Jag tror att varje bransch har sina specifika utmaningar, så även musikbranschen. Efter dessa veckor tillsammans med studenterna känner jag hopp och tillförlit inför framtiden, och då särskilt för musikbranschen. I samtliga gruppdiskussioner och samtal lyfter studenterna återkommande de utmaningar de ser och de erfarenheter som de själva har. Men de stannar inte där. De tar till sig materialet från kursen, anpassar det till sina egna livssituationer och till sin framtida arbetsmarknad. De vill vara med och påverka och förändra. De ifrågasätter rådande maktstrukturer och reflekterar kring hur de själva kan vara med och bidra till ett mer hållbart, inkluderande och jämställt arbetsklimat - oavsett vart de kommer att hamna och i vilken position. Detta ger mig hopp!

 

PS: Vill du vara med och utveckla framtidens musikbransch? Läs mer om onlineprogrammet Music Business Developer

Dela

DMG Education

DMG Education

ons 22 Mar 2023

Sveriges mest givande onlineutbildningar inom musikbranschen

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning