Videoklipp


Kunna leva på musik & prioritera hälsa som kreatör - Masse & Salla Salazar, Redline Recordings

Kunna leva på musik & prioritera hälsa som kreatör - Masse & Salla Salazar, Redline Recordings

Utveckla musikroll bland könsnormer - sa Johnsen & Agnes Hjalmarsson, Popkollo

Utveckla musikroll bland könsnormer - sa Johnsen & Agnes Hjalmarsson, Popkollo

Boka internationella artister till Sverige - Mike Yangstar, Nuh Linga

Boka internationella artister till Sverige - Mike Yangstar, Nuh Linga

Viktigt mål för artister: Gör fans till ambassadörer - Patrik Larsson, Playground Music

Viktigt mål för artister: Gör fans till ambassadörer - Patrik Larsson, Playground Music

Förståelse för skivbolag & plattformar - Michelle Kadir, YouTube

Förståelse för skivbolag & plattformar - Michelle Kadir, YouTube

Slutsats efter karriärresa ut & in från musikbranschen - Mia Segolsson, Polar Music

Slutsats efter karriärresa ut & in från musikbranschen - Mia Segolsson, Polar Music

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning