Videoklipp


Musikförlagens viktiga roll - Martin Ingeström, Universal Music Publishing

Musikförlagens viktiga roll - Martin Ingeström, Universal Music Publishing

Artistutveckling hos musikbolag - Michelle Kadir, Sony Music

Artistutveckling hos musikbolag - Michelle Kadir, Sony Music

Marknadsföring i sociala medier - Timothy Collins, Creed Media Group

Marknadsföring i sociala medier - Timothy Collins, Creed Media Group

Managementbranschen idag - Marie Dimberg, Dimberg Jernberg MGT.

Managementbranschen idag - Marie Dimberg, Dimberg Jernberg MGT.

Så påverkas musikbranschen av streaming och digital utveckling

Så påverkas musikbranschen av streaming och digital utveckling

Vägen till entreprenörskap - Mattias Tengblad & Emil Angervall, Corite

Vägen till entreprenörskap - Mattias Tengblad & Emil Angervall, Corite

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning