Artiklar

De vanligaste avtalen inom musikbranschen

  • Pako Hamza
  • 23 februari 2021

De vanligaste avtalen inom musikbranschen

Musikbranschen är uppbyggd på rättigheter, som är knutna till olika avtal. Här går vi igenom de vanligaste avtalen mellan olika aktörer inom branschen. En sammanfattning från Musikbranschpodden med Josefina Carlbom - Jurist & Grundare av J Law, tidigare nordisk chefsjurist på Warner Music.

Artistavtal

Artistavtalet är det tyngsta avtalet, där man både ger bort och får mest, traditionellt mellan ett skivbolag och en artist. Skivbolaget brukar oftast ansvara för inspelningarna och får rättigheterna till dessa. Artisten behöver då exempelvis inte själv anlita en musikproducent.

Skivbolaget går även in med en investering och ger artisten ett förskott på royalty/ersättning för försäljning, utan att artisten blir återbetalningsskyldig. Det kan dock ses som ett lån, då intäkter för releasen senare kommer räknas av mot förskotten istället för att få den utbetalt.

Tillsammans bestämmer parterna när inspelningar ska släppas, där skivbolaget tar fram en releaseplan och releasedatum med artisten. Sen kan man alltid förhandla om andra saker, exempelvis vad som händer ifall inspelning blir klart och det faktiskt inte händer något sen.

Längd på avtal beror på överenskommelsen, exempelvis kan det handla om att släppa antingen enbart en låt (singelavtal) eller en EP. Avtalstiden knyts alltså oftast till utgivningen, exempelvis tre album snarare än tre år. Men ofta handlar det om längre samarbeten med skivbolag.

Licensavtal
Licensavtal innebär att man som artist äger inspelningen, vilket kan se ut på olika sätt. Men det handlar om att artisten har ansvar för inspelning kring hela produkten, och använder sedan ett skivbolag för att få ut produkten utan att behöva överlåta/sälja hela inspelningen.

Avtalet ger alltså skivbolaget rätten att distribuera inspelningen och exklusiv rätt att exploatera den under en viss tid, detta ofta i form av marknadsföring. Typiskt brukar det vara en ganska lång tid vid större licensdeal med skivbolag (10-15 år), men ger samtidigt artisten en royalty för det.

I detta fall är det även viktigt att artisten själv har avtal med andra parter kring inspelningen, exempelvis musikproducenter och låtskrivare. Detta för att få alla rättigheter till sig, och sedan kunna ha rätten att avtala kring själva inspelningen med skivbolag eller liknande.

Distributionsavtal
Distributionsavtal innebär att skivbolagen istället blir en kanal ut för att distribuera inspelningarna till olika medier, oftast digitala plattformar och tjänster. Artisten är sitt eget skivbolag genom att själv äga inspelningar, ansvara för kostnader och sköta marknadsföring.

När en artist kommer med en helt färdig produkt för enbart distribution, så tar skivbolaget oftast bara en avgift. Detta eftersom att artisten själv redan tar merparten av kostnaderna, och därmed får artisten även merparten av royaltyintäkterna. 

Det är alltid viktigt att som artist utvärdera vad man behöver och vilka parter som behövs. Det kan ofta ses som positivt att ha tyngden av ett majorbolag för distributionen, men samtidigt finns numera distributionstjänster som Amuse och Spinnup för osignade artister.

Förlagsavtal
Till skillnad från artistavtal som handlar om artistiska framförandet, så handlar förlagsavtal om musikaliska verket (text och musik). Kreatören får hjälp med det kreativa, administrativa och finansiella. Som exempelvis låtskrivarsessions, det ekonomiska, organisationskontakter och pitcha olika verk.

Detta kan bland annat ske för enbart en låt, men sedan finns även så kallade generalavtal som handlar mer om ett tidsspann istället för releaser - vilket är vanligast på förlagssidan. Dessa täcker in en avtalsperiod där förlaget får rätten till alla verken under den perioden.

Det finns dessutom administrationsavtal hos musikförlagen. Det innebär att musikförlaget bara sköter det mer administrativa arbetet, men inget direkt försäljningsarbete. Detta lämpar kreatörer som redan har många kontakter inom branschen och kan sköta det mesta själv.

Managementavtal
Detta avtal handlar om ett väldigt nära samarbete, att sköta en artists eller kreatörs karriär. Managern ska optimera och få in de affärsmässiga delarna hos en artist. Detta handlar inte bara om det artistiska, utan även andra delar som livesammanhang och andra samarbeten.

Här är det viktigt att som artist först ta reda på vem managern/personen är, exempelvis om det är någon man har förtroende för och som kan branschen riktigt bra för att just hjälpa artistens karriär framåt.

Sedan kommer övriga delar, som den ekonomiska aspekten. Managern tjänar oftast inga pengar förens artisten tjänar pengar. Här är det dock viktigt att tänka på hur man räknar på utbetalningen utöver själva siffrorna/andelarna, exempelvis även om det är brutto eller netto.

Det är även viktigt att noga definiera vad managern kommer göra och dennes åtaganden, exempelvis skyldigheter och rättigheter eller hur denne ska agera mot andra parter i samband med artistens namn och varumärke.

Detta är också en förhandling, kring vad man vill få ut av hjälpen som artist. Om man redan är en etablerad artist, då kanske man bara behöver ha någon som får lön per månad istället. Man kanske bara behöver hjälp kring det artistiska, medan andra sköter live-delen.

Övrigt: Standardavtal & procentsatser
Det är vanligt att snacka om standardavtal, men egentligen finns det inget sånt. Det finns snarare avtal att utgå ifrån och sen utvärdera vad man behöver som artist. Vilka parter behöver blandas in? Vilket team behöver jag? Hur mycket hjälp behöver jag från skivbolag?

Gällande procentsatser och “vanliga splittar”, så kan det också se väldigt olika ut. Det finns ett vanligt juridiskt uttryck “det beror på”. Ett viktigt råd i såna här fall är att ta hjälp. Man kan dessutom fråga skivbolaget som man förhandlar mot för att få flera olika tips från deras nätverk kring juridisk hjälp. Sen är det även möjligt att ta hjälp från exempelvis Sami eller andra organisationer inom branschen.

För övrigt tror många att avtal måste vara skrivna av en jurist och i form av ett dokument, men rent juridiskt håller alla former av skrivna överenskommelser - mail, sms osv. Det måste dock vara tydligt kring vad man är överens om, personernas namn, verkets namn och summor/siffror. Däremot rekommenderas alltid ett riktigt avtal i form av dokument för att få med alla detaljer, variationer, situationer och kryphål.


PS: Vill du ha mer kunskap kring musikbranschen? Kika på onlinekurserna Music Industry Diploma!

Dela

Pako Hamza

Pako Hamza

tis 23 Feb 2021

Marknadsansvarig på DMG

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning