Artiklar

Så jobbar musikförlag: Tre viktiga delar

  • Pako Hamza
  • 26 mars 2021

Så jobbar musikförlag: Tre viktiga delar

Musikförlag har tidigare kallats notförlag, när noter fortfarande skrevs och spreds. Nu har musikförläggare en mer utvecklande roll för upphovspersoner som låtskrivare och kompositörer, med syfte att få ut deras musik på ett rent kommersiellt sätt.

Arbetsuppgifterna och rollerna hos ett musikförlag kan se olika ut, vilket dels beror på typen av musik och vilken service som faktiskt levereras. Men generellt kan man beskriva det i tre olika delar, där olika mycket fokus läggs på delarna beroende på typ av musikförlag.

1. Kreativt

Musikförläggare ska bland annat upptäcka, utveckla och stödja upphovspersoner för att göra deras låt till bästa möjliga kommersiella produkt. Det handlar om att få musiken att nå sin publik, exempelvis genom att synka/koppla ihop med rörlig bild som filmer och reklam. Det kan krävas olika metoder för att lyckas i arbetet, beroende på exempelvis nätverk och typ av repertoar. Men nyttjandet av musik har generellt sett ökat med tiden på olika sätt, även territorier har ändrats med alla nya medier idag som nu kräver mer musik.

2. Administrativt

En central del hos musikförläggaren är det administrativa arbetet, för att upphovspersonen ska ha kontroll och faktiskt får betalt varje gång musiken används. Här ingår bland annat registrering av verk/musik hos Stim, att ta hand om avräkningar, förhandla, upplåta rättigheter samt bevaka att ingen gör intrång i rättigheterna. Detta eftersom att upphovspersonen oftast inte har möjlighet att lägga tid på både sitt musikskapande och samtidigt exempelvis kontrollera det administrativa eller marknadsföra sig själv.

3. Finansiellt

Många gånger ingår ett större ekonomisk risktagande när musikförläggaren väljer att satsa på en lovande upphovsperson. Det brukar alltså ofta ingå en tidig ekonomisk hjälp från musikförlaget, för att skapa en slags lugn och ro hos upphovspersonen. Detta kan vara allt från att fixa möjligheten att använda studio kostnadsfritt och erbjuda kreativa “camps” till att representera personen utomlands och ge förskott på Stim-pengar (tills dess att musiken genererar tillräckliga inkomster).


PS: Vill du utvecklas inom musikbranschen? Se kurserna Music Industry Diploma eller programmet Music Business Developer

Dela

Pako Hamza

Pako Hamza

fre 26 Mar 2021

Marknadsansvarig på DMG

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning